Raport final

Dezvoltarea de structuri de metamateriale destinate aplicațiilor în domeniul echipamentelor de protecție

make your own site for free

1. Obiectivele generale ale proiectului:

O1. Stadiul actual al metamaterialelor mecanice

O2. Modelarea structurilor de metamateriale

O3. Evaluarea numerică a proprietăților mecanice ale structurilor obținute

O4. Fabricarea de structuri de metamateriale

O5. Determinarea experimentală a proprietăților mecanice ale structurilor de metamateriale

O6. Dezvoltarea de produse bazate pe structuri de metamateriale


2. Gradul de atingere a rezultatelor estimate

În cadrul primului obiectiv, s-a realizat un studiu bibliografi în care s-au evidențiat principalele tipuri de structuri de metamateriale investigate de diferite echipe.

În obiectivul O2. Modelarea structurilor de metamateriale au fost proiectate diferite structuri de metamateriale descrise în literatură: structuri cubice (bazate pe microstructurile cristaline), structuri de tip Kagome și structuri bazate pe celule de tip Kelvin.

Geometriile structurilor cubice sunt prezentate în Fig. 1

Structura cubică cu volum centrat Structura cubică cu fețe centrate


Structura octet


Structura de diamant

Fig. 1. Structurile cubice studiate

Structura de tip Kagome, bazată pe motive tradiționale folosite în Japonia pentru diferite împletituri, este prezentată în Fig. 2.


Fig. 2. Structura de tip Kagome


Structurile de tip Kelvin are la bază celule dodecaedrice (piramide trunchiate) regulate, propuse de William Thomson, 1st Lord Kelvin, sunt prezentate în Fig. 3.

Structura Kelvin simplă


Structura Kelvin cu ranforsări centrale